Hotline: 099.5454.988

GYM & FITNESS

TMS Luxury Hotel Da Nang đầu tư khu vực Gym & Fitness hiện đại với hệ thống máy móc nhập khẩu, cao cấp, không gian thanh lịch, năng động, tạo cảm hứng cho khách hàng rèn luyện, chăm sóc sức khỏe và tái tạo năng lượng.

Bên cạnh đó, các huấn luyện viên nhiều kinh nghiệm với kiến thức chuyên sâu sẽ giúp khách hàng luyện tập một cách hiệu quả nhất.